2009/Jan/23

เริ่มด้วยประโยคคลาสสิค What time is it?

ภาษาสเปนเค้าจะถามว่า ¿qué hora es?

[เขะ โอรา เอส] แปลว่า กี่โมงแล้ว

 

ถ้าจะตอบแบบทั่วไปว่า เที่ยงตรงหรือเที่ยงคืน ให้ตอบว่า

Es mediodía [เอส เมดีโอดีอา] ตอนนี้ เที่ยงตรง

Es medianoche [เอส เมดีอาโนเช่] ตอนนี้ เที่ยงคืน

ขออธิบายเพิ่มนะครับ

medio [เมดีโอ] หรือ media [เมดีอา] แปลว่า กลาง ครับ

เป็น prefix ใส่หน้าคำว่า día [ดีอา] กลางวัน ก็จะแปลว่า เที่ยงวัน

ใส่หน้าคำว่า noche [นอเช่] กลางคืน ก็จะแปลว่า เที่ยงคืน

 

1:00  Es la una [เอส ลา อูน่า]

1:17  Es la una y diez [เอส ลา อูน่า อี ดิเอซ]

1:30  Es la una y media [เอส ลา อูน่า อี เมดี้อา]

 

แต่ ถ้าสองนาฬิกาขึ้นไป มันเป็นพหูพจน์แล้วครับต้องใช้คำว่า son

es เป็นเอกพจน์ ใช้ได้แค่หนึ่งนาฬิกา เท่านั้น

2:00  Son las dos [ซน หลาส โดส]

6:00  Son las seis [ซน หลาส เซอิส]

ภาษาพูด 6 โมงเช้า ก็ Son las seis de la mañana

[ซน หลาส เซอิส เด ลา มายาน่า]

9:05  Son las nueve y cinco [ซน ลาส นูเอเบ้ อี ซิงโขะ]

 

10:15  Son las diez y quince [ซน ลาส ดีเอซ อี คินเซ่]

หรือ Son las diez y cuartro [ซน หลาส เซอิส อี คว้าร์โต้]

ข้อสังเกตุ  cuarto นี้แปลว่า 15 นาที นะครับ มีตัว R แทรกอยู่

แต่ถ้า cuatro นี้ แปลว่า 4 ต้องออกเสียงตัว R ให้ชัด ไม่งั้นสับสน

แต่ถ้าจะให้ดีออกเสียงว่า y quince จะดีกว่า ไม่งงด้วย

เพราะคนไทยจะให้ออกเสียง ตัว R ในภาษาสเปนชัดเจนจริง ๆ คงจะยาก

 

6:30  Son las seis y media [ซน หลาส เซอิส อี เมดีอา]

y media นี้ ก็จะแปลว่า ครึ่ง ครับ อย่างในประโยคนี้คือ หกโมงครึ่ง

 

หลังจาก 30 นาทีไป เราก็จะมีวิธีการบอกเวลาอีกแบบนึงครับ

ยากซักนิดสำหรับคนไทย เพราะนี่เป็นการบอกเวลาตามวัฒนธรรมตะวันตก

 

12:50  Es la una menos diez [เอส ลา อูน่า เมนอส ดีเอซ]

หลายคนอาจจะงงว่า ลา อูน่า แปลว่า หนึ่งนาฬิกา นี่นา ไหงตัวเลขเขียน 12

ผมไม่ได้เขียนผิดนะครับ เขียนถูกแล้วด้วย เพราะประโยคนี้มันแปลว่า

อีกสิบนาทีจะบ่ายโมง 

 

ถ้ายังงงอยู่มาดูตัวอื่นกันบ้างครับ

4:55  Son las cinco menos cinco [ซน หลาส ซิงโค้ เมนอส ซิงโค้]

อันนี้ก็เหมือนกันครับ เห็นชัด ๆ ว่า las cinco ที่แปลว่า ห้าโมง ทำไมตัวเลขถึงเขียน 4

เพราะว่า ประโยคนี้ แปลว่า อีกห้านาทีจะห้าโมง ครับ


9:40  Son las diez menos veinte

[ซน หลาส ดิเอซ เมนอส เบนเต้]

อีก 20 นาที สิบโมง

7:45  Son las ocho menos cuarto

[ซน หลาส โอโช่ เมนอส ควาร์โต้]

อีก 15 นาที แปดโมง

อ่านมาถึงตรงนี้คงจะเข้าใจแล้วนะครับ เดี๋ยวมีแบบฝึกหัดให้ลองทำ

 

en punto [เอ็น ปุนโต้] แปลว่า ตรง

3 โมงตรง หรือ Son las tres en punto

[ซน หลาส เตรส เอน ปุนโต้]

 

y pico [อี ปิโข่] แปลว่า กว่า ๆ

9 โมงกว่า ๆ หรือ Son las nueve y pico

[ซน หลาส นูเอเบ้ อี ปิโข่]


más o menos [มาส โอ เมนอส] แปลว่า ประมาณ

ตอนนี้ประมาณ 6 โมงครึ่ง หรือ Son las seis y media más o menos

[ซน หลาส เซอิส อี เมดีอา มาส โอ เมนอส]

 

a eso de [อา เอโซ่ เด] แปลว่า เวลาประมาณ

เวลาประมาณ 9 โมงครึ่ง หรือ A eso de las nueve y media 

[อา เอโซ่ เด ลาส นูเอเบ้ อี เมดีอา]

 

คำศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเวลา

temprano [เตมปราโน่] ก่อนเวลาที่กำหนด (เช้า)

a tiempo [อา ติเอมโป] ตรงเวลา

tarde [ตาร์เด้] มาสาย หรือ หลังเวลาที่กำหนด

 

ora [โอร่า] หนึ่งชั่วโมง

oras [โอราส] หลายชั่วโมง

minuto [มินูโต้] นาที

minutos [มินูตอส] หลายนาที

segundo [เซกุนโด้] วินาที

segundos [เซกุนดอส] หลายวินาที

 

un quarto [อุน คว้าร์โต้] 15 นาที

media [เมดีอา] 30 นาที หรือ ครึ่ง

tres cuartos [เตรซ คว้าร์โตส] 45 นาที

 

esta mañana [เอสต้า มายาน่า] เช้านี้

de la mañana [เด ลา มายาน่า] ตอนเช้า

a mediodia [อา เมโอดีอา] เที่ยงวัน

esta tarde [เอสต้า ตาร์เด้] บ่ายนี้

de la tarde [เด ลา ตาร์เด้] ตอนบ่าย

de la noche [เด ลา นอเช่] ตอนกลางคืน

esta noche [เอสต้า นอเช่] คืนนี้

anoche [อานอเช่] เมื่อคืนที่ผ่านมา

a medianoche [อา เมดีอานอเช่] เที่ยงคืน

คำเตือน : พวก de la ___ [เดอ ลา ___] เช่น de la tarde

ให้ใส่ได้หลัง คำบอกเวลา เท่านั้น

เป็นการเจาะจงเวลาว่า ตอนเช้า หรือ ตอนบ่าย ไม่สามารถพูดลอย ๆ ได้

[เพราะเป็นวลีช่วยขยายประโยค]

 

ถ้าจะถามว่า ตอนกี่โมง ให้ถามว่า A qué hora [อา เคะ โอ-ร๊ะ?]

A qué hora sale el tren? [อา เค โอ-ร๊ะ ซาเละ เอล เตร็น?]

รถไฟจะออกกี่โมง?

A qué hora sale el avion? [อา เค โอ-ร๊ะ ซาเล่ เอล อาบิยน?]

เครื่องบินจะออกกี่โมง?

 

คำตอบ คือ 

El tren sale a las cinco y media de la tarde.

[เอล เตร็น ซาเล่ อา ลาส ซิงโข่ อี เมดีอา เด ลา ตาร์เด้]

รถไฟจะออกตอนห้าโมงครึ่ง ตอนเย็น

El avion sale a la una y cuarto.

[เอล อาบียอน ซาเล่ อา ลา อูน่า อี คว้าร์โต้]

เครื่องบินจะออกหนึ่งนาฬิกา สิบห้านาที

 

ไหน ๆ ก็จะจบบทนี้แล้วครับ ผมขอแถมคำศัพท์ ทิศต่าง ๆ เพิ่มก็แล้วกัน

norte [นอร์เต้] ทิศเหนือ

sur [ซัวร์] ทิศใต้

este [เอสเต้] ทิศตะวันออก

oeste [โอเอสเต้] ทิศตะวันตก

nordeste [นอร์เดสเต้] ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

noroeste [นอโรเอสเต้] ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

sudeste [ซูเดสเต้] ทิศตะวันออกเฉียงใต้

sudoeste [ซูโดเอสเต้] ทิศตะวันตกเฉียงใต้

 

____________________________________

เครดิต: http://spanish.about.com/cs/forbeginners/

http://www.studyspanish.com/lessons/time.htm

Comment

Comment:

Tweet


hola esta informacion no me sirvio de nd no se las recomiendo bye
#11 by ghsacfmki (187.186.25.131|187.186.25.131) At 2014-05-22 01:19,
#10 by 123456 (187.186.25.131|187.186.25.131) At 2014-05-22 01:02,
hola
pos esto es kk
#9 by 123 (187.186.25.131|187.186.25.131) At 2014-05-22 01:02,
บทความของคุณ มีประโยชน์มากๆค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ Wish you happy all the timeconfused smile
#8 by Jiab (203.92.101.246) At 2013-08-22 09:57,
ตอนนี้ เพิ่งเริมฝึก พอดี คุณว่าที่เป็น espanol ง่ะ แล้วจะต้องไปเจอ พ่อกับแม่ คุณว่าที่ อาทิตย์หน้าแล้ว ....ทำไงดี คำตอบ สู้ต่อไป ทาเคชิ
#7 by jj (124.120.224.133) At 2011-04-27 12:39,
ขอบคุณนะคับ คนใจดี
#6 by (180.183.68.20) At 2010-03-21 18:15,
มาทดลองอ่านเสียง ลิ้นพัน มันส์กันไปเลย ยิ่งพอรู้ฝรั่งเศส อ่านทีปวดหัวกันไปใหญ่ แต่เดี๋ยวจะมาเรียนกับคุณครูใหม่น่ะค่ะ วันนีงอาจได้ใช้ ขอบคุณ บลอกดีๆค่ะ
#5 by KO-LO-CO-SO At 2009-02-01 00:21,
เห็นด้วยกับคุณ yuiyui
หนังสือภาษาสเปนที่อธิบายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ หายากมากมาย
#4 by tobiaskun fc อิอิ (118.174.96.39) At 2009-01-31 00:16,
ฮัลหลิว อะเค๊ะ โอร๊ะ? 555+ แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ ขยันต่อไป เขียนได้เยอะๆก็ลองส่งสำนักพิมพ์ดูสิ หนังสือเรียนภาษาสเปนก็ไม่ค่อยมีนะ ลองดู สู้ๆๆๆ :)

~พี่หยุ่ยยุ้ย~
#3 by yuiyui (202.28.62.245) At 2009-01-30 19:08,
ขอบคุณค่า เป้นประโยชน์มากๆ confused smile
#2 by Sp@rk At 2009-01-27 13:28,
โอ้...ลิ้นพันกันแล้วพี่น้อง
จะพยายามหัดต่อไปงับ
#1 by i'FY At 2009-01-27 12:29,