2009/Feb/14

วันนี้เรามาพูดถึง “คำกริยา” บ้างครับ เราเคยพูดเปรย ๆ ไปบ้างแล้ว

มาบทนี้จะพูดให้เต็มเนื้อหาเลยครับ

ภาษาสเปนมีคำกิริยานับพันนับหมื่น แต่แยกประเภทได้ สามกลุ่ม เองครับ

แยกตามตัวลงท้ายอย่าง –ar, -er และ –ir

เช่น trabajar [ตราบาคาร์] ทำงาน (กลุ่มที่ 1)

aprender [อาเปรนแดร์] เรียน (กลุ่มที่ 2)

vivir [บิเบียร์] ใช้ชีวิต (กลุ่มที่ 3)

และกิริยาจะเปลี่ยนรูปตามประธานของประโยค เรียกว่า การผันกิริยา

และการผันกิริยานี้มันก็มีรูปแบบของมันอยู่ครับ

สามารถเอาไปใช้ได้กับตัวอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันเสมอ มาดูกันเลยครับ